ADVISORY BOARD

Professor Dato’ Dr. Ab. Halim Bin Tamuri
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor

Associate Prof. Dr. Nik Mohd Rahimi Bin Nik Yusoff
Universiti Kebangsaan Malaysia, Selangor

Associate Prof. Dr. Muhamad Zahiri Bin Awang Mat
Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan, Brunei

Associate Prof. Dr. Ajmain @ Jimaain Bin Safar
Universiti Teknologi Malaysia, Johor

Associate Prof. Dr. Zawawi Bin Ismail
Universiti Malaya, Selangor

Associate Prof. Dr. Azmil Bin Hashim
Universiti Pendidikan Sultan Idris, Perak

Associate  Prof. Kamarulzaman Abdul Ghani
Universiti Malaysia Kelantan

Associate Prof. Dr. Asmawati Binti Suhid
Universiti Putra Malaysia, Selangor