EDITORIAL BOARD

Chief Editor:
Associate Prof. Dr. Azmil bin Hashim
Universiti Pendidikan Sultan Idris

Executive Editor:
Dr. Nursafra Binti Mohd. Zhaffar
Kolej Komuniti Kuala Pilah

Dr. Siti Suhaila Binti Ihwani
Universiti Teknologi Malaysia

Dr. Nurul Hudaa Binti Hassan
Institut Pendidikan Guru Kampus Pendidikan Islam, Bangi

Editor:

Dr. Khadijah Binti Abdul Razak
Universiti Kebangsaan Malaysia, Selangor

Dr. Harun Bin Baharudin
Universiti Kebangsaan Malaysia, Selangor

Dr. Hamdi Bin Ishak
Universiti Kebangsaan Malaysia, Selangor

Dr. Nasruddin Bin Yunus
Universiti Kebangsaan Malaysia, Selangor

Dr. Nur Hanani Binti Hussin
Bahagian Pendidikan Islam, Kementerian Pendidikan Malaysia

Dr. Kamarul Azmi Bin Jasmi
Universiti Teknologi Malaysia, Johor

Dr. Noraini Binti Omar
Institusi Pendidikan Guru Kampus Tun Abdul Razak, Sarawak

Dr. Nurul Asiah Fasehah Binti Muhamad
Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Selangor