Uncategorized

Volume 1, Issue 2, 2009

Pendekatan Islam dalam Menangani Masalah Disiplin Tegar dalam Kalangan Pelajar Sekolah: Satu Kajian Kes
Khalim Zainal & Wan Zulkifli Wan Hassan
Page 1| Full Article

Penggunaan Ujian Kloz dalam Mengukur Kebolehbacaan Teks Arab untuk Pembaca Bukan Arab di Malaysia: Satu Kajian Rintis
Kamarulzaman Abdul Ghani, Hassan Basri Awang Mat Dahan & Nik Mohd. Rahimi Nik Yusoff
Page 15 | Full Article

Kajian Persepsi Pelajar Terhadap Tahap Profesionalisme Guru Pendidikan Islam MRSM
Syed Najmuddin Syed Hassan, Ab. Halim Tamuri, Isahak Othaman & Mohd. Sabri Mamat
Page 31| Full Article

Integrated Islamic Education in Brunei Darussalam: Philosophical Issues and Challenges
Maimun Aqsha Lubis, Ramlee Mustapha & Abdullah Awang Lampoh
Page 51| Full Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *