Uncategorized

Volume 5, Issue 1, 2013

Tahap Penerimaan Penggunaan Telefon Bimbit Sebagai M-Pembelajaran dalam Pendidikan Islam Aliff Nawi & Mohd Isa Hamzah Page 1 | Full Article Sosial and Affective  Strategies Use Among Arabic Language Students in Terengganu Kamarul Shukri Mat Teh, Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff & Mohamed Amin Embi Page 11 | Full Article Educational Conditions of Muslim Majority […]

Uncategorized

Volume 4, Issue 2, 2012

Persepsi Pelajar Terhadap Kaedah Pembelajaran Tahfiz al-Quran di Malaysia Azmil Hashim & Ab. Halim Tamuri Page 1| Full Article Amalan Pengajaran Guru dalam Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Islam di Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas (Masalah Pendengaran) Hamdi Ishak, Ab Halim Tamuri, Rosadah Abdul Majid & Safani Bari Page 11| Full Article Kecerdasan Emosi dan Sikap Pembelajaran […]

Uncategorized

Volume 4, Issue 1, 2012

A New Approach in Islamic Education: Mosque Based Teaching and Learning Ab. Halim Tamuri, Muhammad Faiz Ismail & Kamarul Azmi Jasmi Page 1| Full Article Miskonsepsi Terhadap Topik Ism Al-‘Adad wa al-Ma’dud dalam Pembelajaran Bahasa Arab Nurul Hudaa Hassan, Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff, Kamarulzaman Abdul Ghani & Ashraf Ismail Page 11| Full Article Cabaran […]

Uncategorized

Volume 3, Issue 2, 2011

Kaedah Menangani Stres dengan Solat Nor Azah Abdul Aziz Page 1 | Full Article Challenges and Prospects of Establishing a Muslim Univesity in Nigeria Saheed Ahmad Rufai & Luqman ‘Lekan Adedeji Page 11 | Full Article Strategi Pembelajaran Penuntut Aliran Pengajian Islam dan Hubungannya dalam Memenuhi Tuntutan Pasaran Ahmad Munawar Ismail & Zakaria Stapa Page […]

Uncategorized

Volume 3, Issue 1, 2011

Aplikasi Reka Bentuk Sistem Visualisasi Maklumat Berasaskan Teori Persepsi Visual dalam Ilmu Hadis Norasikin Fabil, Zawawi Ismail, Shahrul Azman Mohd Noah, Zarina Shukur & Juhana Salim Page 1 | Full Article العلاقة بين الدافعية وتعلم القراءة والكتابة لدى طلاب  الصف السادس الإبتداني في المملكة الأردنية الهاشمية فريد تركي جديتاوي محمد أدري جئ نوح Page 13 […]

Uncategorized

Volume 2, Issue 2, 2010

Spiritual Education Development Model Rohana Hamzah, Kamarudzaman Md Isa & Roziah Mohd. Janor Page 1| Full Article Pengetahuan Pedagogikal Kandungan (PPK) Pengajaran Akidah: Kajian Kes Guru Cemerlang Pendidikan Islam Ahmad Yunus Kasim & Ab. Halim Tamuri Page 13 | Full Article Peranan dan Sumbangan Institusi Masjid dalam Pembangunan Masyarakat Melayu-Islam di Singapura: Satu Kajian di […]

Uncategorized

Volume 2, Issue 1, 2010

Pendidikan dalam Gerakan Islam di Malaysia: Satu Tinjauan Badlihisham Mohd Nasir Page 1| Full Article  Faktor Pentadbir dan Pengetua dalam Kecemerlangan Guru Cemerlang Pendidikan Islam dan Guru di Sekolah Menengah: Satu Kajian Kes Kamarul Azmi Jasmi, Ab. Halim Tamuri & Mohd Izham Mohd Hamzah Page 13 | Full Article  أسباب ظاهرة الغش لدى تلاميذ المرحلة الإبتدانية من […]

Uncategorized

Volume 1, Issue 2, 2009

Pendekatan Islam dalam Menangani Masalah Disiplin Tegar dalam Kalangan Pelajar Sekolah: Satu Kajian Kes Khalim Zainal & Wan Zulkifli Wan Hassan Page 1| Full Article Penggunaan Ujian Kloz dalam Mengukur Kebolehbacaan Teks Arab untuk Pembaca Bukan Arab di Malaysia: Satu Kajian Rintis Kamarulzaman Abdul Ghani, Hassan Basri Awang Mat Dahan & Nik Mohd. Rahimi Nik Yusoff Page […]

Uncategorized

Volume 1, Issue 1, 2009

Tahap Komunikasi dalam Bahasa Arab dalam Kalangan Pelajar Sarjana Muda Bahasa Arab di IPTA Malaysia Ab. Halim Mohamad Page 1| Full Article Tinjauan Terhadap Perlaksanaan Kem Bestari Solat Asmawati Suhid, Lukman Abdul Mutalib Page 15 | Full Article Amalan Ibadat Harian dan Sumbangannya kepada Kecerdasan Emosi Remaja Mohd Sabri Mamat, Syed Najmuddin Syed Hassan & Ab. […]