Uncategorized

Volume 2, Issue 2, 2010

Spiritual Education Development Model
Rohana Hamzah, Kamarudzaman Md Isa & Roziah Mohd. Janor
Page 1| Full Article

Pengetahuan Pedagogikal Kandungan (PPK) Pengajaran Akidah: Kajian Kes Guru Cemerlang Pendidikan Islam
Ahmad Yunus Kasim & Ab. Halim Tamuri
Page 13 | Full Article

Peranan dan Sumbangan Institusi Masjid dalam Pembangunan Masyarakat Melayu-Islam di Singapura: Satu Kajian di Masjid Assyafaah, Sembawang
Ezad Azraai Jamsari, Siti Noorasikin Tumiran, Kaseh Abu Bakar & Zamri Arifin
Page 31| Full Article 

Pondok Pesantren: Changes and Its Future
Gamal Abdul Nasir Zakaria
Page 45 | Full Article

Persepsi Guru Terhadap Penggunaan Bahan Bantu Mengajar Berasaskan Teknologi Multimedia dalam Pengajaran j-QAF
Siti Fatimah Ahmad & Ab. Halim Tamuri
Page 53 | Full Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *