Uncategorized

Volume 1, Issue 1, 2009

Tahap Komunikasi dalam Bahasa Arab dalam Kalangan Pelajar Sarjana Muda Bahasa Arab di IPTA Malaysia
Ab. Halim Mohamad
Page 1| Full Article

Tinjauan Terhadap Perlaksanaan Kem Bestari Solat
Asmawati Suhid, Lukman Abdul Mutalib
Page 15 | Full Article

Amalan Ibadat Harian dan Sumbangannya kepada Kecerdasan Emosi Remaja
Mohd Sabri Mamat, Syed Najmuddin Syed Hassan & Ab. Halim Tamuri
Page 29 | Full Article

Hubungan Penggunaan Strategi Pembelajaran Bahasa dengan Tahap Penguasaan Bahasa Arab
Kamarul Shukri Mat Teh, Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff, Mohamed Amin Embi & Zamri Mahamod
Page 41| Full Article

Amalan Pengajaran Tilawah al-Quran: Satu Tinjauan Terhadapa Persepsi Guru di Sekolah Menengah Harian Malaysia
Mohd Aderi Che Noh
Page 57 | Full Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *